BẢNG ĐIỂM THEO HỆ TÍN CHỈ


BẢNG ĐIỂM THEO HỆ NIÊN CHẾ


TÀI LIỆU HỌC TẬPLIÊN HỆ TRỰC TIẾP

06503 833 926

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG


Đang trực tuyến

8 người trực tuyến: 0 thành viên, 0 thành viên ẩn và 8 khách.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 13+KHÓA 9 (CĐ) + KHÓA CŨ - ĐỢT 1

14KT01_KTCP L2_HK2_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ

TN_KTCP L2_HK2_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ

Danh sách phòng thi Chính trị tổng hợp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤC ĐẤT TẤC VÀNG

TN_NVHCVP L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VP

10CK01_NVHCVP L2_HK2_1314 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤC ĐẤT TẤC VÀNG

TN_MKTCB L2_HK2_1314 MARKETING CĂN BẢN

15KT01_MKTCB L2_HK2_1314 MARKETING CĂN BẢN

TN_KTTC L2_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

10CK01_KTTC L2_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

10CK01_KTTC L2_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

10CK01_KTTC L2_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TN_SSVBCTC L2_HK2_1314 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

14KT01_SSVBCTC L2_HK2_1314 SỔ SÁCH VÀ BCTC

14KT01_KTTC3 L2_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

TN_MPKT L2_HK3_1314 MÔ PHỎNG KẾ TOÁN

TN_MKTCB L2_HK2_1314 MARKETING CĂN BẢN

10CQ01_MKTCB L2_HK2_1314 MARKETING CĂN BẢN

15QT01_MKTCB L2_HK2_1314 MARKETING CĂN BẢN

TN_KNBH L2_HK2_1314 KỸ NĂNG BÁN HÀNG

10CQ01_KNBH L2_HK2_1314 KỸ NĂNG BÁN HÀNG

15QT01_QTNT L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

TN_DDTKD L1_HK2_1314 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH

14QT02_DDTKD L1_HK2_1314 ĐẠO ĐỨC TRONG KD

14QT01_DDTKD L1_HK2_1314 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH

14QT01_ANCN2 L2_HK2_1314 ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH 2

TN_AVCN2 L2_HK2_1314 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2

14QT02_ANCN2 L2_HK2_1314 ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH

TN_KTL L2_HK3_1314 KINH TẾ LƯỢNG

TN_TTCK L2_HK3_1314 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TN_QTH L1_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

TN_QTH L1_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

10CQ01_QTH L1_HK2_1314 QUẢN TRỊ HỌC

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC LỚP TRẢ NỢ

LỊCH THI DỰ KIẾN HK2- LẦN 1 - 1314

Thông báo phòng ôn tập môn Chính trị tổng hợp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

THÔNG BÁO BẠN LÊ THỊ HOA -08030733 -11QT01

THÔNG BÁO BẠN LẠI THÙY LINH 0703264 -10QT03


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web

NênCó.vn - Giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp và giá rẻ. | Phát triển bởi NamNguyenft | Dựa trên nền tảng của phpBB Group