LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

217 người trực tuyến: 14 thành viên, 1 thành viên ẩn và 202 khách.Lịch học Chính trị tổng hợp học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy

14QT02_QTBH L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

TN_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

15KT01_TTKD L1_HK1_1415 THUẾ TRONG KD

10CK01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

TN_TTKD L1_HK1_1415 THUẾ TRONG KINH DOANH

TN_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

10CQ01_TTKD L2_HK2_1314 THUẾ TRONG KD

10CK01_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

THÔNG BÁO NHẬN THẺ BẢO HIỂM

THÔNG BÁO V/V CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 13 VÀ KHÓA 9 (CĐ)

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG BẢO HIỂM ĐỢT 2

DANH SÁCH CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP HK2-1415 (GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH)

TN_HTTTTKT L2_HK2_1314 HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN

14KT01_HTTTTKT L2_HK2_1314 HỆ THỐNG THÔNG TIN KT

14KT01_HTTTTKT L2_HK2_1314 HỆ THỐNG THÔNG TIN KT

TN_SSVBCTC L1_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10CK01_SSVBCTC L1_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_TDGBDS L1_HK1_1415 THẨM ĐỊNH GIÁ BDS

14KT01_TDGBDS L1_HK1_1415 THẨM ĐỊNH GIÁ BDS

10CQ01_QTNS L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TN_QTNS L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

14QT02_QTNS L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TN_KTVPTHDNT L1_HK1_1415 KINH TẾ VÀ PHÂN TÍCH HĐNT

14QT02_PTHDKD L1_HK2_1314 PHÂN TÍCH HDKD

14QT01_KTVPTHDNT L1_HK1_1415 KINH TẾ VÀ PHÂN TÍCH HĐNT

TN_QTKDQT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ KINH DOANH QT

14QT02_QTKDQT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

14QT01_QTKDQT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2015 ÁP DỤNG CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN

THÔNG BÁO SINH VIÊN QUÁCH THU MINH TUYỀN LIÊN LẠC VỚI KHOA GẤP V/V NHẬN BẰNG TN

TN_KTTH L1_HK1_1415 KIỂM TOÁN THỰC HÀNH

10CK01_KTTH L1_HK1_1415 KIỂM TOÁN THỰC HÀNH

TN_KT1 L2_HK2_1314 KIỂM TOÁN 1

14KT01_KT1 L2_HK2_1314 KIỂM TOÁN 1


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB