LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

51 người trực tuyến: 4 thành viên, 0 thành viên ẩn và 47 khách.THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 2015

ĐIỂM TỐT NGHIỆP KHÓA 13 VÀ KHÓA 9 (CĐ) + TRẢ NỢ ĐỢT 2

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 14 HỆ ĐẠI HỌC VÀ KHÓA 10 (CĐ) (DỰ KIẾN)

LỊCH THI DỰ KIẾN - KINH TẾ QUỐC TẾ - HK1-1415 VÀ HK3 - 1314

TN_QTMKT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ MARKETING

14QT02_QTMKT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ MARKETING

TN_KTTC2 L2_HK1_1415 KẾ TOÁN TC 2

TN_KTTC2 L2_HK1_1415 KẾ TOÁN TC 2

TN_SSVBCTC L2_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_SSVBCTC L2_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_SSVBCTC L2_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BCTC

TN_KTTC1 L2_HK1_1415 KẾ TOÁN TC 1

15KT01_KTTC1 L2_HK1_1415 KẾ TOÁN TC 1

TN_NVNH L2_HK1_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

TN_AVCN1 L2_HK1_1415 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

15KT01_ AVCN1 L2_HK1_1415 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

14KT01_KTNH L2_HK1_1415 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

TN_QTTCDN L2_HK1_1415 QUẢN TRỊ TCDN

10CK01_QTTCDN L2_HK2_1314 QUẢN TRỊ TC DN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NV KINH DOANH - TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NV KINH DOANH - TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG

LỊCH THI DỰ KIẾN HK1- LẦN 2- 1415

LỊCH THI DỰ KIẾN HK2- LẦN 1- 1415

15KT01_QTTCDN L2_HK1_1415 QT TÀI CHÍNH DN

15QT01_TMDT L1_HK1_1415 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TN_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

TN_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

TN_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

10CK01_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

10CK01_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

10CK01_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

14KT01_TTCK L1_HK2_1314 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

14KT01_KTHCSN L1_HK1_1415 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

TN_QTHCVP L2_HK1_1415 QUẢN TRỊ HCVP

TN_MKTQT L2_HK1_1415 MARKETING QUỐC TẾ


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB