LIÊN HỆ HỖ TRỢ


06503 833 926

BẢNG ĐIỂM HỆ TÍN CHỈ

BẢNG ĐIỂM HỆ NIÊN CHẾ


THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

78 người trực tuyến: 10 thành viên, 0 thành viên ẩn và 68 khách.THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CẦN TUYỂN NỮ 1 KẾ TOÁN TRƯỞNG

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 13 HỆ ĐẠI HỌC VÀ KHÓA 9 - CĐ - ĐỢT 2

THÔNG BÁO HỌP LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP 05/03

TN_AVCN1 L1_HK3_1415 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

TN_NVNH L1_HK1_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

15KT01_NVNH L1_HK1_1415 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

15KT01_DPVGTTKD L1_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GT TRONG KD

TN_DPVGTTKD L1_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KD

10CQ01_DPVGTTKD L1_HK1_1415 ĐÀM PHÁN VÀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

TN_QTNT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

10CQ01_QTNT L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

THÔNG BÁO SV CỦA KHOA Ở LẠI BÌNH DƯƠNG ĂN TẾT 2015

TN_KTTC1 HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

15KT01_KTTC1 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

TN_SSVBCTC L1_HK1_1415 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

15KT01_KTTC2 L1_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

10CK01_PTBCTC L1_HK1_1415 PHÂN TÍCH BCTC

14KT01_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TN_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TN_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TN_KTTC2 L2_HK3_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

TN_KTTC2 L2_HK1_1415 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

TN_KTTC2 L2_HK3_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

TN_KTQT L1_HK1_1415 KINH TOÁN QUẢN TRỊ

14KT01_KTQT L1_HK1_1415 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

10CK01_PTBCTC L1_HK1_1415 PHÂN TÍCH BCTC

TN_QTTCDN L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DN

15KT01_QTTCDN L1_HK1_1415 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DN

TN_PTBCTC L1_HK1_1415 PHÂN TÍCH BCTC TÀI CHÍNH

14KT01_PTBCTC L1_HK1_1415 PHÂN TÍCH BCTC

TN_AVCN1 L1_HK1_1415 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

15KT01_AVCN1 L1_HK1_1415 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

TN_VTVBHNT L1_HK1_1415 VẬN TẢI VÀ BH NT

14QT01_VTVBHNT L1 HK1_1415 VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM NT

14QT02_LGT L1_HK1_1415 LOGICSTIC


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2014 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB