tnhp_tthcm l1/hk2/1314 - tư tưởng hồ chí minh

Lịch thi chính thức từ 04/08/2014 đến 10/08/2014

Mẫu phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng chính quy 2014

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

tnhp_thdc l1/hk2/1314 - tin học đại cương

Thông báo v/v đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Thông báo thời gian ôn tập &thi chính trị tổng hợp đợt 2 năm 2014

Lịch thi chính thức từ 28/07/2014 đến 03/08/2014

Lịch thi chính thức từ 02/08/2014 đến 03/08/2014 [BỔ SUNBG]

Lịch thi lần 1 các môn trả nợ theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Danh sách sinh viên dự thi các môn học đăng ký nhu cầu học kỳ 3 năm học 2013 - 2014 hệ tín chỉ và hệ niên chế trả nợ ghép

Lịch thi chính thức từ 21/07/2014 đến 27/07/2014

tnhp_ktvm1 l1/hk2/1314 - kinh tế vi mô

Lịch thi dự kiến lần 1 môn Anh văn căn bản 1 hệ đại học khóa 16 + cao đẳng khóa 11 + trả nợ nhóm HPD1 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

Lịch thi lần 1 các môn trả nợ theo nhu cầu học kỳ 3 năm học 2013 - 2014 thuộc phương án Thi cho các hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông

Thông báo lịch ôn thi các môn học nhu cầu học kỳ 3 năm học 2013 - 2014 đối với các môn thuộc phương án ôn thi

Thông báo đóng tiền học lại bổ sung các môn học nhu cầu học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Lịch thi dự kiến lần 1 môn học nhu cầu học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Lịch thi dự kiến lần 1 trả nợ HPD1 môn Anh văn căn bản 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

Thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ làm việc và học tập để phục vụ công tác thi tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2014

Thông báo tổ chức ôn thi và thi chính trị tổng hợp đợt 2 năm 2013 - 2014

Thông báo nghỉ làm việc và học tập để phục vụ công tác thi tuyển sinh 2014-2015

Lịch thi chính thức từ 30/06/2014 đến 20/07/2014

LỊCH HỌC MÔN HỌC ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HỆ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Thông báo hoãn lịch thi Anh văn căn bản lần 1 học kỳ 2 năm 2013 - 2014

Lịch thi chính thức từ 23/06/2014 đến 29/06/2014

Lịch thi chính thức từ 16/06/2014 đến 22/06/2014

Thông báo v/v lịch học trả nợ các môn học nhu cầu học kỳ3 năm 2013 - 2014 (đợt 1)

LỊCH THI LẦN 2 HỆ ĐẠI HỌC K16 + CAO ĐẲNG K11(HỌC KỲ 2 NĂM 2013 - 2014) TRẢ NỢ HPD1 (HK 2 NĂM 2012 - 2013 & HK 2 NĂM 2013 - 2014) + HPD2 (HK 3 NĂM 2012 - 2013)

Lịch thi chính thức từ 09/06/2014 đến 15/06/2014

Thông báo v/v nghỉ môn Phương pháp học đại học & nghiên cứu khoa học ngày 05/06/2014

Thông báo v/v đăng ký và nộp học phí môn học nhu cầu hệ niên chế trong học kỳ 3 năm 2013 - 2014 (đợt 2) [lưu ý]

Thông báo thời gian phúc khảo môn Chính trị tổng hợp đợt 1 học kỳ 2 năm 2013 - 2014 (điều chỉnh)

Lịch học &danh sách sinh viên đăng ký môn học nhu cầu hệ tín chỉ trong học kỳ 3 năm 2013 - 2014 (chính thức)

Thời khóa biểu học kỳ 3 năm 2013 - 2014 các môn học nhu cầu hệ tín chỉ (chính thức)

Thông báo v/v nghỉ học môn Marketing căn bản ngày 02/06/2014 hk3 năm 2013-2014

tnhp_tthcm l1/hk2/1314 - tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo thời gian phúc khảo môn Chính trị tổng hợp đợt 1 học kỳ 2 năm 2013 - 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN II – NĂM 2014

ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG: CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Điểm thi môn chính trị tổng hợp đợt 1 học kỳ 2 năm 2013-2014 (33 nhóm)

Lịch thi chính thức từ 02/06/2014 đến 08/06/2014

DANH SÁCH MÔN HỌC ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014 (ĐỢT 2)

Thông báo v/v đăng ký và nộp học phí môn học nhu cầu hệ niên chế trong học kỳ 3 năm 2013 - 2014 (đợt 2)

LỊCH THI LẦN 2 MÔN ANH VĂN CƠ BẢN 3 HỌC KỲ I NĂM 2013 - 2014 ĐẠI HỌC KHÓA 15 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 10

Lịch thi anh văn cơ bản 1 hk1 năm 2013-2014 khóa 16 ĐH + khóa 11 CĐ + Trả nợ HPD1

Thời khóa biểu học kỳ 3 năm 2013 - 2014 các môn học nhu cầu hệ tín chỉ

Danh sách sinh viên đăng ký môn học nhu cầu hệ tín chỉ trong học kỳ 3 năm 2013 - 2014

Thông báo v/v đăng ký và nộp học phí môn học nhu cầu hệ niên chế trong học kỳ3 năm 2013 - 2014

Lịch thi lần 1 môn Tin học đại cương khóa 16 (ĐH) + khóa 11 (CĐ) + Trả nợ HPD1

Thông báo v/v đóng học phí hk3 năm 2013-2014 hệ ĐH, CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Lịch thi chính thức từ 26/05/2014 đến 1/06/2014

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy hệ niên chế

Lịch thi chính thức từ 19/05/2014 đến 25/05/2014

Lịch thi chính thức từ 12/05/2014 đến 18/05/2014

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC NHU CẦU TỪ NGÀY 28/04/2014 ĐẾN 10/05/2014

Thông báo v/v hỗ trợ học toán cao cấp MIỄN PHÍ tại Trường Đại học Bình Dương

Thông báo v/v tuyển sinh du học tại trường Cao đẳng Dongwoon, Hàn Quốc

Lịch thi chính thức từ ngày 28/04/2014 đến 11/05/2014 (bổ sung)
Ghi nhớ   Ẩn danh

Hỗ trợ kỹ thuật


Đang trực tuyến

7 người trực tuyến: 0 thành viên, 0 thành viên ẩn và 7 khách.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách.