BẢNG ĐIỂM THEO HỆ TÍN CHỈ


BẢNG ĐIỂM THEO HỆ NIÊN CHẾ


TÀI LIỆU HỌC TẬPLIÊN HỆ TRỰC TIẾP

06503 833 926

HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG


Đang trực tuyến

9 người trực tuyến: 0 thành viên, 0 thành viên ẩn và 9 khách.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách.

Thông báo thời gian học Chính trị đầu khóa (Tuần sinh hoạt công dân) cho sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2014

Lịch thi lần 2 các môn trả nợ theo nhu cầu, trả nợ ghép hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông, Không chính quy học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Thông báo lịch đăng ký ôn thi và thi Chính trị tổng hợp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

TN_ĐĐTKD L1_HK2_1314 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH

14QT02_ĐĐTKD L1_HK2_1314 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH

14QT01_ĐĐTKD L1_HK2_1314 ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN , QUẢN TRỊ, QT NGOẠI THƯƠNG

Thời khóa biểu các môn học hệ tín chỉ theo nhóm, môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015

Điểm thi môn chính trị tổng hợp đợt 1 học kỳ 3 năm 2013-2014

ĐIỂM THI CÁC NGÀNH QTKD, QT NGOẠI THƯƠNG

LỊCH THI DỰ KIẾN HK2 - LẦN 2 - 2013 2014 - MÔN CHUYÊN NGÀNH

LỊCH HỌC CÁC MÔN TRẢ NỢ GHÉP - HK1 - 2014 2015

LỊCH THI DỰ KIẾN HK2 LẦN 1- 2013 2014 - MÔN CHUYÊN NGÀNH

Lịch học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh 1, 2, 3 đối với sinh viên hệ Đại học khóa 17, Cao đẳng khóa 12 (khóa tuyển sinh năm 2014)

DANH SÁCH KẾT QUẢ SINH VIÊN XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2014 (QTKD)

LỊCH THI LẦN 1- TRẢ NỢ THEO NHU CẦU - HK3 1314

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỢT 1 - 1415 THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2- ANH VĂN CĂN BẢN 1 - KHÓA 16 + KHÓA 11 CĐ - HK2-1314 + TN

LỊCH THI LẦN 1 - TRẢ NỢ - HK3-1314 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1

15KT01_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

TN_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

10CQ01_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

10CQ01_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

15QT01_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

10CQ01_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

15QT01_NLKT L1_HK2_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

TN_NVNH L1_HK2_1314 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

14QT01_NVNH L1_HK2_1314 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

LỊCH TRẢ NỢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 2014 2015

Thông báo v/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 hệ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ

Thông báo v/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 hệ đại học, cao đẳng theo học chế niên chế

PHIẾU KIỂM TRA SỐ LIỆU TÍNH HỌC PHÍ SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ K16 (ĐH), K11 (CĐ) HK1 NĂM 2014-2015

Thông báo ngày nhập học và lịch học sinh viên hệ đại học khóa 17 - cao đẳng khóa 12 (khóa tuyển sinh năm 2014)

THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ NHẬN BẰNG THÁNG 8/2014 CHƯA CÓ DANH SÁCH

14KT01_KTTC3 L1_HK2_1314 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3

THÔNG BÁO NHỮNG SINH VIÊN NỢ SÁCH THƯ VIỆN

TN_LKT L1_HK1_1314 LUẬT KINH TẾ

TN_LKT L1_HK1_1314 LUẬT KINH TẾ

DANH SÁCH CÁC NHÓM HỌC MÔ PHỎNG KẾ TOÁN - 14KT01

THÔNG BÁO THỜI GIAN SINH VIÊN BẮT ĐẦU HỌC - HK 1 1415


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web

NênCó.vn - Giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp và giá rẻ. | Phát triển bởi NamNguyenft | Dựa trên nền tảng của phpBB Group