Google + Tài khoản


Chào hè 2016

THÔNG BÁO THI ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 10/2016

THÔNG BÁO LỊCH THI DỰ KIẾN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LẦN 2-HỌC KỲ 2 (2014-2015)

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 VÀO THÁNG 07 CỦA HỆ CAO ĐẲNG VÀ HỆ CAO ĐẲNG

244/QĐ ĐHBD - Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đại học đơt 1 năm 2016 (cao đẳng)

245/QĐ ĐHBD - Quyết định cấp bằng tốt nghiệp đại học đơt 1 năm 2016 (đại học)

Thông báo v/v nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học đợt 1 năm 2016 (Bắt đầu từ ngày 28/06/2016)

THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN DẠY MÔN MÔ PHỎNG KẾ TOÁN 16KT01

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN - KHÓA 15

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN - KHÓA 15

THÔNG BÁO GẶP GỠ BAN GIÁM HIỆU VỚI SINH VIÊN

THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN VÀ NGÀY BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 15

THÔNG BÁO ĐÓNG TIỀN THI TỐT NGHIỆP, BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ LUẬN VĂN, DỰ T

Thông báo Lịch thi dự kiến lần 1 học kỳ 2 (2015-2016) môn Hệ thống thông tin kế toán 2+Trả nợ CẬP NHẬT

Thông báo Lịch thi dự kiến lần 1 học kỳ 2 (2015-2016) môn Hệ thống thông tin kế toán 2+Trả nợ

LỊCH THI DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP LẦN 1 KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

THÔNG BÁO SINH VIÊN LỊCH ÔN TẬP HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN - NGÀY 16/05/2016

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP LẦN 1 CỦA KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC, CÁC HỆ ĐẠI HỌC VÀ HỆ CAO ĐẲNG CỦA CÁC KHÓA TRƯỚC

THÔNG BÁO LỊCH THI DỰ KIẾN TRẢ NỢ VÉT THEO NHU CẦU LẦN 1- HỌC KỲ 3 NĂM 2015-2016 MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ

Thông báo thay đổi lịch học môn Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016"

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC LẠI - HK3 - 1516

LỊCH THI TRẢ NỢ LẦN 1 - HK2 - 1516

DANH SÁCH NHÓM MÔN HTTTKT1 + MÔ PHỎNG KẾ TOÁN - HK3 - 1516

THỜI KHÓA BIỂU HK3 - 1516

THÔNG BÁO SINH VIÊN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG VÀ SINH VIÊN NGUYỄN THỊ LIÊN VỀ VẤN ĐỀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 + KHÓA 11 (CĐ)+ TN (KẾ TOÁN + QUẢN TRỊ )

BẢNG ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - KHÓA 15 (QUẢN TRỊ)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THI TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 15 HỆ ĐẠI HỌC, KHÓA 11 HỆ CAO ĐẲNG, KHÓA CŨ (DỰ KIẾN)

THONG BAO VE VIEC SU DUNG EMAIL CA NHAN CHO SINH VIEN DAO TAO THEO HE THỐNG TÍN CHỈ

LỊCH THI DỰ KIẾN MÔN HỌC TRẢ NỢ THEO NHU CẦU LẦN 1 - HK3 - 1516

LỊCH THI DỰ KIẾN TRẢ NỢ LẦN 1 - HK2 - 2015 2016

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 - HK2 - 1516

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP SỐ 43 /27/01/2016

LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (đại cương + chuyên ngành)

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - HK2 - 1516

Lịch thi dự kiến lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (giai đoạn đại cương)


Khoa Quản trị Kinh doanh [ Trường Đại học Bình Dương ]
Điện thoại: 06503 833 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com - Website: http://qtkd.dhbd.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

site stats Đếm Web
© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB