Slide
Hôm nay, T.Bảy Tháng 4 19, 2014 2:52 pm | Phiên bản cũ | Mobile | Facebook | Twitter

Khu vực đăng nhập


Ghi nhớ   Ẩn danh


Liên hệ trực tuyến

Hỗ trợ kỹ thuật


#


Album + Ca sĩ: Best Dance + Various
---------------------------------------------------------------------------

Những bản tin mới cập nhật!

 10CQ01_AVCB1 L2_HK1_1314 ANH VĂN CƠ BẢN 1
 15QT01_AVCB1 L2_HK1_1314 ANH VĂN CĂN BẢN 1
 TN_AVCN1 L2_HK1_1314 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1
 14QT02_AVCN1 L2_HK1_1314 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1
 TN_QTCL L1_HK1_1314 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
 13QT01_QTCL L1_HK1_1314 QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG
 TN_NLKT L2_HK1_1314 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
 10CK01_AVCB1 L2_HK1_1314 ANH VĂN CĂN BẢN 1
 15KT01_AVCB1 L2_HK1_1314 ANH VĂN CĂN BẢN 1
 09CK01_KTHCSN L1_HK1_1314 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 TN_KTHCSN L1_HK1_1314 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 13KT01_KTHCSN L1_HK1_1314 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05/2014
 LỊCH THI CHÍNH THỨC TỪ NGÀY 21/04/14 -> 27/04/14
 THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP
 DANH SÁCH SV CHƯA ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HK2 1314
 THÔNG BÁO VỀ LỊCH ÔN THI VÀ THI CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA - HK2- 2013 2014
 THÔNG BÁO VỀ LỊCH ÔN THI VÀ THI CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA - HK2- 2013 2014
 Thong bao danh sach on thi va thi chinh tri tong hop
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 16QT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 15QT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 14QT02
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 14QT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 13QT02
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 13QT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 16KT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 15KT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 14KT01
 DANH SÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP 13KT01
 LỊCH THI CHÍNH THỨC TỪ NGÀY 14/04/14 -> 20/04/14
 LỊCH THI DỰ KIẾN HK2- LẦN 2 - 1213- QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG 2
 THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC ANH VĂN CĂN BẢN 2 TRẢ NỢ HỌC PHẦN - HK2 -1314
 THÔNG BÁO V/V CẬP NHẬT LỊCH THI DỰ KIẾN - GIAI ĐOẠN ĐẠI CƯƠNG
 THÔNG BÁO DỜI NGÀY ÔN THI CHÍNH TRỊ CUỐI KHOÁ
 LỊCH THI DỰ KIẾN LẦN 2, HK2 NĂM HỌC 2012-2013 (QT NGOẠI THƯƠNG 2)
 Lịch thi chính thức từ 14/04/2014 đến 20/04/2014
 10CK01_DLCMCDCSVN L2_HK1_1314 ĐƯỜNG LỐI CM CUẢ ĐẢNG CSVN
 15KT01_DLCMCDCSVN L2_HK1_1314 ĐƯỜNG LỐI CM CUẢ ĐẢNG CSVN
 09CK01_KTCP L1_HK1_1314 KẾ TOÁN CHI PHÍ
 TN_ANCN2 L2_HK1_1314 ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH 2
 TN_KTNT L2_HK1_1314 KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG
 TN_SSVBCTC L2_HK1_1314 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 DANH SÁCH CHÍNH THỨC SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2
 TN_PTHDKD L1_HK1_1314 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TN_DLCMCDCSVN L2_HK1_1314 ĐƯỜNG LỐI CM CUẢ ĐẢNG CSVN
 TN_DLCMCDCSVN L2_HK3_1213 ĐƯỜNG LỐI CM CUẢ ĐẢNG CSVN
 10CQ01_DLCMCDCSVN L2_HK1_1314 ĐƯỜNG LỐI CM CUẢ ĐẢNG CSVN
 15QT01_DLCMCDCSVN L2_HK1_1314 ĐƯỜNG LỐI CM CUẢ ĐẢNG CSVN

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3. 833. 926 - Email: nganhkinhte@gmail.com
Website: http://qtkd.dhbd.vn | http://qtkddhbd.net | http://qtkd.bdu.edu.vn
Địa chỉ: 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Hệ thống NamNguyenft Page Ranking Tool